Doel

Vergroten onderling vertrouwen;

Betere samenwerking;

Beter teamresultaat;

Onderhuidse irritaties de wereld uit;

Meer plezier in het werk.

 

Met uw team op een zeilboot. Niet zozeer om te leren zeilen, maar om uw team beter te laten
functioneren. Het is niet voor niets dat in de managementtaal zoveel nautische
termen worden gebruikt.  Alleen nu gaat u letterlijk leren koershouden en samenwerken. Op een beperkte ruimte, in wisselde omstandigheden moet je je doelen halen. Dat kan alleen door goed samen
te werken. Het effect van jouw gedrag in de groep. De trainers laten je inzien hoe je je gedrag zonodig aanpast.

 

 

Programma op maat

We gaan uit van een programma van twee dagen aan met een terugkommiddag op de eigen locatie. Dit programma is aanpasbaar aan de wensen en doelstellingen van uw organisatie en team. De exacte invulling zal ook afhangen van het weer. Een externe factor waar we mee om moeten gaan We kiezen in overleg het type boot en het vaargebied. Op basis van uw wensen stellen we een offerte op.

 

Voorbeeld programma

’s avonds aankomst bij hotel /boot

 •   Gezamenlijk eten
 •   Uitleg programma / boot
 • Persoonlijke doelstellingen

 

 • Dag 1
 • Weer-briefing, zeilen instructie, en specifieke opdrachten
 • Vertrek uit de haven ervaring van de vrijheid op het water, reflectie en mirroring oefeningen
 • Zeilmanoeuvres en evaluatie, bijvoorbeeld, vanaf het punt van de “informatie-uitwisseling in het team,” Input en oefeningen die geschikt zijn om het doel, bijvoorbeeld, over rollen en verwachtingen verduidelijking
 • Evaluatie, opdracht volgende dag

Avond: in overleg in te vullen

 •  Diner hotel / aan boord
 •  Optioneel ’s nachts zeilen
 •  Optioneel video anlayse specifieke situaties
 •  Optioneel theorie

Dag 2

 • Weer Briefing
 • Specifieke zeilmanoeuvres; teamopdracht
 • Wederzijdse feedback “Dus ik ervaar je als een team”
 • Input en oefeningen, bijvoorbeeld, “Persoonlijke communicatiestijl” en “posities van communicatie binnen het team”
 • Finaleronde

 

Terugkommiddag

Presentatie door groepsleden. Wat is er gerealiseerd.

 

Mogelijke doelstellingen

Voorbeeld doelstellingen voor een team kunnen zijn:

 • Kennismaken met het opbouwen van vertrouwen, netwerken
  reflectie en verbetering van de interne communicatie binnen het team
 • Wat zijn de verschillende rollen en verwachting binnen het team. Zijn deze voor iedereen duidelijk
 • reflecteren op de eigen rol in het team
  individuele bijdragen aan het succes van het team
 • oplossen specifieke knelpunten
 • specifiek bedrijf / teamvraagstukken die creatieve oplossingen nodig.

.

Briefing

Op basis van uw input stellen we een offerte op. We adviseren u over het defintieve programma. Uiteraard houden we rekening met de fysieke mogeijkheden van uw team(s)..

 • Keuze zeiljacht
 • Vaargebied
 • zwaarte en nadruk oefeningen
 • Te realiseren doelstellingen
 
Optioneel:
– individuele gesprekken of assesmentents
– advies groep samenstelling

Voor wie

Managementteams

Zelfsturende teams;

Ieder team dat wil kunnen vertrouwen op de leden.

 • Teams die onder druk hoge prestaties moeten leveren.
 • nieuw samengestelde teams, als een aftrap voor grotere (Change) projecten of langer talent ontwikkelingsprogramma’s; waar op letten bij  samenstelling.
 • Professionals die vanuit hun specialisme moeten samenwerken binnen – verschillende – teams.
 • Leiderschap en (top) management teams, die theoretische grondslagen willen benutten en de  succesvolle teamsamenwerking versterken door vastgeroeste gedragspatronen te doorbreken
 • Vastgelopen teams.